Commander: Conquest of the Americas Gold (PC) (boxart)

Commander: Conquest of the Americas Gold (PC)

Hodnocení: (0 lidí)
Žánr: strategie
Lokalizace: anglicky
Vydavatel: ostatní
Aktivace (DRM): Steam

Cena: 129 Kč

Popis hry

Ve hře Commander: Conquest of the Americas Gold se hřáči ujmou vedení nad jednou z mnoha evropských mocností, jejichž cílem je dobýt Nový svět. Hráči si mohou vybrat jeden z mnoha národů 16. století, každý s unikátními silnými stránkami i slabostmi.

Klíčem k úspěchu je založení nové kolonie a zajistit její expanzi. V zájmu dosažení tohoto cíle musíte spravovat a optimalizovat zásobování a obchodovat s dalšími koloniemi i s vaší domovinou na evropském kontinentu. Rivalové a domorodí Američané se mohou ukázat jako nepřátelé či spojenci, v závisloti na vašich rozhodnutích.

Co nás čeká?
Dobytí Nového světa.
Správa kolonií a jejich zdrojů.
Herní svět v okolí Karibiku a Hudsonova zálivu.
Námořní bitvy s více než 30ti loďmi v různých prostředích, se dvěma režimy řízení.